Antique Flair White Plume Pen Set

$21.90

White pen with white plume in filigree base. 2.5" base.